Κάλεσμα Φουριέ^{N+1} για τις φοιτητικές εκλογές

Είμαστε ανεξάρτητο πολιτικό σχήμα. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του φυσικού ΕΚΠΑ. Μέσα απ’ τις παρεμβάσεις μας στις διαδικασίες του συλλόγου, συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση μιας σειράς στενά φοιτητικών ζητημάτων (π.χ. ποιότητα σπουδών, καθηγητικές αυθαιρεσίες) αλλά και ευρύτερων, όπως η κρατική καταστολή, η πατριαρχία, η καταπάτηση του ασύλου, ο ιμπεριαλισμός και ο φασισμός. Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τη δράση μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής και οικολογικής κρίσης.

Θεωρούμε ότι ο καθένας και η καθεμιά γνωρίζει καλύτερα τις άμεσες ανάγκες του/της και γι’ αυτό σας καλούμε να αξιοποιήσετε τα μέσα του φοιτητικού συλλόγου για την ικανοποίησή τους. Επίσης προσπαθούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα πολιτικοποίησης των ανένταχτων φοιτητών, που είναι και η πλειοψηφία. Στη βάση αυτής της λογικής επιδιώξαμε τη συγγραφή ανοιχτών πλαισίων (όπως στο ΑΠΘ την άνοιξη του ‘21), σε μια ζωντανή διαδικασία με την άμεση συμβολή όλων των παριστάμενων.

Ζητούμε την ψήφο σας, αλλά κυρίως σας ζητάμε να συμμετάσχετε την πολιτική ζωή του συλλόγου σύμφωνα με τη συνείδηση σας. Μην επαναπαύεστε σε λογικές ανάθεσης και αντιπροσώπευσης, αλλά εμπλακείτε άμεσα στο ανώτατο όργανο του Συλλόγου, τη Γενική Συνέλευση.

Ψηφίστε μας αν πιστεύετε ότι η φωνή μας αξίζει να συνεχίζει να ακούγεται στις διαδικασίες του συλλόγου υπό αυτούς τους όρους.

Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται!

~Φουριέ

This entry was posted in General, ~Φουριέ, Ανακοινώσεις, Προεκλογικά, Φυσικό Αθήνας. Bookmark the permalink.